Na kontaktoni: +383 45 654 254 | info@devsize.com
 

Përshkrimi

Varësisht nëse jeni i ri në programim apo keni experience paraprake, ky trajnim do ju ndihmojë të filloni me Python. Ky trajnim përfshin konceptet kryesore të programimit si punën me variabla, tipet e tëdhënave, kontrollimi i rrjedhës se ekzekutimit, deklarimi i funksioneve, manipulimin elementar me klasa, etj.

Trajnimi është i përshtatshëm për ju nëse jeni fillestar në programim apo keni koduar me një gjuhë tjetër programore dhe dëshironi të mësoni Python.

Synimi

Gjatë këtij trajnimi do të mësoni:

 • Instalimin e Python dhe konfigurimin e editorit
 • Punën me variabla dhe tipe të të dhënave
 • Përdorimin e if-else, for, while loops
 • Përdorimin e klasave data, time, dhe datetime
 • Përdorimin e vargjeve, listave dhe dictionaries
 • Përdorimin e funksioneve dhe moduleve
 • Implementimin fillestar të klasave
 • Aplikimin praktik të njohurive duke bërë ushtrime praktike gjatë gjithë trajnimit

Planprogrami

 • Instalimi i Python-it
 • Interpreterët dhe IDE që përdoren
 • Strukturat e të dhënave dhe sekuencat
 • Tipet themelore të të dhënave.
 • Vargjet dhe matricat:
  • Qasja e elementeve të matricës
  • Bashkimi i matricave
  • Operacionet me matrica
  • Matricat speciale.
 • Operacionet matematikore me vargje/matrica:
  • Mbledhja, zbritja, shumëzimi, fuqizimi, transponomi, etj.
  • Operatorët logjik dhe kërkimi.
  • Gjenerimi i vargjeve/matricave dhe operacionet e ndryshme (rrumbullakësimi, sortimi, vlerat ekstreme, etj)
 • Operacionet e kushtëzuaradhe for/while loop-at:
  • operacionet if/elif/else
  • for loop-at
  • while loop-at
  • try exept.
 • Funksionet dhe modulet:
  • Definimi i funksioneve
  • Fushëveprimi i variablave (Variable scope)
  • Funksionet anonime
  • Modulet
 • Programimi i orientuar në objekte (OOP):

Planprogrami i trajnimit

Nuk ka planporgram

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Regjistrohu

REGJISTROHU
 • 150.00
 • 30 Orë
 • PËRFSHIHET CERTIFIKATA
 • orë
22 STUDENTË

Regjistrohu

Devsize është projekt dhe platformë pasardhëse e smartcode, e cila synon të ofrojë programe me të zgjeruara, trajnime profesionale në fusha të ndryshme në klasë dhe online. Trajnime për staf, në zyrë dhe lokacione tjera jasht pikës qendrore në Prishtinë, me orar dhe kohë të përshtatur sipas nevojave të studentëve.

Devsize ofron trajnime profesionale duke aplikuar teknologjitë e fundit, në një ambient të përshtatshëm për mësim të pajisur me infrastrukturë të nevojshme.

Që nga viti 2010 me mijëra student të trajnuar, shumë projekte dhe programe edukative.

Studentëve tanë edhe pas përfundimit të trajnimit u ofrojmë përkrahje për avansimin e mëtutjeshëm të karrierës së tyre.

Nëse keni ndonjë pyetje, mos ngurroni të na kontaktoni. Ne do t’i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur.
 • St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 • info@devsize.com
 • +377 45 654 254
top
DEVSIZE © All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel