Na kontaktoni: +383 45 654 254 | info@devsize.com
 

Përshkrimi

Ky kurs është i dizajnuar që duke aplikuar praktikat më të mira t’ju mësoje bazat e programimit në PHP për tu bërë programer produktiv. Ju do të mësoni sintaksën e PHP, funksionet, vargjet, klasat, operatorët edhe më shumë. Gjithashtu gjatë këtij trajnimi do të mësoni edhe intergrimin e databazës duke përdorur MySQL.

Synimi

Gjatë këtij moduli ju do të mësoni tipet e të dhënave në PHP, deklarimin e variablave, krijimin dhe thirrjen e funsioneve, përdorimi i vargjeve, operatorët aritmetikorë dhe logjikë, pohimet kishtezuese, krijimin dhe perdorimin e databazave.

Planprogrami

Konceptet Bazike të PHP

 • Hyrje në PHP
 • Variablat
 • Eksplorimi i tipeve të të dhënave
 • Zhvillimi i web faqeve me PHP
 • Vargjet, stringjet dhe manipulimi i të dhenave
 • Strukturat e kontrollit: pohimet kushtezuese
 • Strukturat e kontrollit: unazat-loops
 • Variablat GET dhe POST
 • Funksionet e definuara nga përdruesi
 • Debugging
 • Zhvillimi i web faqeve me PHP
 • Puna me formularë
 • Puna me Cookies and Sessions
 • Lidhja e me databazen
 • Teknika të avansuar në PHP

Menaxhimi i të dhënave me MySQL

 • Konceptet bazike te SQL
 • Menaxhimi i databazave
 • Hyrje ne perdorimin e tabelave
 • Futja e rreshtave me te dhena
 • Variablat e definuara nga perdoruesi
 • Shprehjet dhe funksionet
 • Operatoret logjik dhe datat
 • Operatoret e krahasimit
 • Datat, kohet dhe operacionet matematikore
 • Caktimi e burimit te te dhenave si dhe destinacionit
 • Selektimi
 • Null & blanks
 • Primary keys, foreign keys
 • Fshirja dhe perditesimi i rreshtave
 • Lidhja e tabelave me njera-tjetren
 • CRUD (Create, read, update and delete)
 • Advanced SQL Techniques
 • Dërgimi i emailave

Planprogrami i trajnimit

Nuk ka planporgram

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Regjistrohu

REGJISTROHU
 • 150.00
 • 20 Orë
 • PËRFSHIHET CERTIFIKATA
 • orë
82 STUDENTË

Regjistrohu

Devsize është projekt dhe platformë pasardhëse e smartcode, e cila synon të ofrojë programe me të zgjeruara, trajnime profesionale në fusha të ndryshme në klasë dhe online. Trajnime për staf, në zyrë dhe lokacione tjera jasht pikës qendrore në Prishtinë, me orar dhe kohë të përshtatur sipas nevojave të studentëve.

Devsize ofron trajnime profesionale duke aplikuar teknologjitë e fundit, në një ambient të përshtatshëm për mësim të pajisur me infrastrukturë të nevojshme.

Që nga viti 2010 me mijëra student të trajnuar, shumë projekte dhe programe edukative.

Studentëve tanë edhe pas përfundimit të trajnimit u ofrojmë përkrahje për avansimin e mëtutjeshëm të karrierës së tyre.

Nëse keni ndonjë pyetje, mos ngurroni të na kontaktoni. Ne do t’i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur.
 • St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 • info@devsize.com
 • +377 45 654 254
top
DEVSIZE © All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel