Na kontaktoni: +383 45 654 254 | info@devsize.com
 

Nëse jeni fillestar apo student  dhe jeni të interesuar të mësoni rreth sistemit të energjisë elektrike për shtëpi dhe objekte,  ky kurs do të jetë një zgjedhje e mirë për ju për shkak të asaj që renditet më poshtë:

 1. Nëpër mes këtij kursi ju do të kuptoni se si funksionon energjia elektrike në shtëpitë tona, në objekte të tilla si zyra, restorante, shkolla, spitale dhe biblioteka … etj.
 2. Do të mësoni në këtë kurs rreth sistemit të instalimeve elektrike me rryme alternative dhe përdorimit të rrymave një kahore.
  1. Ju do të mësoni se si të lidhni grupe ndriçimi me ndërprerës edhe si të lidhni ventilatoret, kondicionerët, bojleret dhe furnizimet e rrymës përmes shumë ushtrimeve praktike me anë të këtij kursi.
 3. Si ta llogaritni ngarkesën për çdo pajisje që do ta rregullonit.
 4. Si ti lexoni vizatimet elektrike dhe plane të tilla si planet e furnizimit, vendosja e energjisë, diagrami i një linje të vetme dhe orari i ngarkesës.
 5. Ndërprerësit e rrymës do të konsiderohen në këtë kurs (MCB dhe MCCB).
 6. Do të mësohen gjithashtu llojet e telave dhe kabllove.
 7. Cili është kuptimi për tre-fazore dhe një-fazor  në jetën tonë reale
 8. Cili është perfitimi nga tokëzimi dhe pse e përdorim tokëzimin në elektrike.
 9. Për më tepër do të mësoni për llojet e nderpreseve dhe prizave.

Në fund të kursit do të njiheni dhe familjarizoheni me të gjitha instalimet elektrike dhe do të keni guximin të lexoni dhe kuptoni vizatimin elektrik, prandaj jini të gatshëm dhe jini të durueshëm.

Në fund të këtij kursi do të jeni në gjendje të aplikoni ose të punoni praktikisht si instalues  elektrik në teren.

Kush është audienca e synuar?

Studentët e inxhinierisë elektrikë dhe kushdo që ka ambicje për të mësuar rreth instalimeve elektrike dhe ata që deshirojnë të përgatiten për punë.

Kursi do të zhvillohet në laborator dhe do të mësohet duke i bër gjerat, pra do të jet ana teorike dhe praktike, gjithashtu, pjesmarrësve u ofrohet pjesa e praktikes në teren si dhe mundesi punsimi pas këtij trajnimi.

Planprogrami i trajnimit

Nuk ka planporgram

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Regjistrohu

REGJISTROHU
 • 150.00
 • 30 Orë
 • orë
7 STUDENTË

Regjistrohu

Devsize është projekt dhe platformë pasardhëse e smartcode, e cila synon të ofrojë programe me të zgjeruara, trajnime profesionale në fusha të ndryshme në klasë dhe online. Trajnime për staf, në zyrë dhe lokacione tjera jasht pikës qendrore në Prishtinë, me orar dhe kohë të përshtatur sipas nevojave të studentëve.

Devsize ofron trajnime profesionale duke aplikuar teknologjitë e fundit, në një ambient të përshtatshëm për mësim të pajisur me infrastrukturë të nevojshme.

Që nga viti 2010 me mijëra student të trajnuar, shumë projekte dhe programe edukative.

Studentëve tanë edhe pas përfundimit të trajnimit u ofrojmë përkrahje për avansimin e mëtutjeshëm të karrierës së tyre.

Nëse keni ndonjë pyetje, mos ngurroni të na kontaktoni. Ne do t’i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur.
 • St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 • info@devsize.com
 • +377 45 654 254
top
DEVSIZE © All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel