Na kontaktoni: +383 45 654 254 | info@devsize.com
 

Kurse të matematikës

Për të qenë i suksesshëm në shumë prej profesioneve që janë nga më të kërkuarat, si shkencat teknike, fizike, teknologjike dhe të tjera, është e domosdoshme aftësia për të punuar me numra dhe koncepte matematikore.

Metodologjia e kurseve të matematikës në devsize

Metodologjia e kurseve të matematikës në devsize bazohet në aplikimin e planprogramit të përshtatur që i mëson nxënësve të kuptuarit praktik të njohurive matematikore. Me të kuptuarit vjen pasioni për matematikën, gjë që do të ndikonte në rritjen e njohurive tek nxënësit.

MËSIM I PËRSHTATUR
Planprogramet janë përgaditur ne atë mënyre qe t’i përshtaten nevojave qe kane nxënësit.

MËSIM PËR TË KUPTUAR
Mësimet realizohen duke aplikuar metodën e të kuptuarit praktitk të koncepteve matematikore

DETYRA LOGJIKE
Zgjidhjen e problemeve logjike nga jeta reale duke përdorur rregullat matematikore

SHKOLLA FILLORE
Aftësitë e të logjikuarit dhe mendimit kritik mund të zhvillohen që në moshë të re, dhe algjebra është mjeti ideal për të arrituar këtë. Kurset për nxënësit e shkollave fillore që mbahen në SmartCode ofrojnë një mundesi ideale për rritjen e entuziazmit për matematikën gjë që u mundeson të arrijnë rrezulltate të larta.

SHKOLLA TE MESME
Programet për shkollat e mesme bëjnë përgaditjen e nxënësve për tu bërë ekspertë në fusha të ndryshme shkencore, sidomos ato teknike dhe teknologjike, zhvillojnë aftësi për të përdorur njohuritë matematike për të zgjedhur probleme nga jeta reale.

Planprogrami i trajnimit

Nuk ka planporgram

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Regjistrohu

REGJISTROHU
 • 20.00
 • 7200 Orë
 • PËRFSHIHET CERTIFIKATA
 • orë
24 STUDENTË

Regjistrohu

Devsize është projekt dhe platformë pasardhëse e smartcode, e cila synon të ofrojë programe me të zgjeruara, trajnime profesionale në fusha të ndryshme në klasë dhe online. Trajnime për staf, në zyrë dhe lokacione tjera jasht pikës qendrore në Prishtinë, me orar dhe kohë të përshtatur sipas nevojave të studentëve.

Devsize ofron trajnime profesionale duke aplikuar teknologjitë e fundit, në një ambient të përshtatshëm për mësim të pajisur me infrastrukturë të nevojshme.

Që nga viti 2010 me mijëra student të trajnuar, shumë projekte dhe programe edukative.

Studentëve tanë edhe pas përfundimit të trajnimit u ofrojmë përkrahje për avansimin e mëtutjeshëm të karrierës së tyre.

Nëse keni ndonjë pyetje, mos ngurroni të na kontaktoni. Ne do t’i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur.
 • St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 • info@devsize.com
 • +377 45 654 254
top
DEVSIZE © All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel