Na kontaktoni: +383 45 654 254 | info@devsize.com
 

Përshkrimi

Moduli i parë i  trajnimit në Java Programming është Java Fundamentals me të cilin fillon rrugëtimi juaj për tu bër programer. Gjatë këtij moduli do të mësoni dhe praktikoni konceptet bazike të programimit duke përdorur gjuhën programuese Java.

Audienca

Kursi synon entuziastët e programimit në gjuhën programuese JAVA por edhe të programimit në pergjithësi. Qëllimi është që këtyre entuziastëve të u mësohen logjika programuese dhe kuptimi i koncepteve të programimit, me të cilat njohuri të zhvillojnë aplikacione në gjuhën programuese JAVA.
Kursi është i përshtatshëm edhe për personat të cilët synojnë të mësojnë zhvillimin e aplikacioneve duke përdorur gjuhën programuese JAVA. Trajnimi mbulon konceptet bazike në Java.

Synimi

Gjatë këtij kursi kandidatet arrijnë të kuptojnë sintaksën bazike të programimit në JAVA, arkitekturën në JAVA, përdorimin e veglave për kodim në JAVA, përdorimin e metodave në Java, tipet e të dhënave dhe operatorët, pohimet për kontrollimin e rrjedhës së ekzekutimit, gjithashtu do të mësojnë konceptet bazike të programimit të orientuar në objekte.

Planprogrami

 1. Hyrje në Java
  • Kuptimi dhe historia gjuhës programuese JAVA
  • Arkitektura e gjuhës programuese JAVA
  • Krijimi i aplikacionit të parë në Java
 2.   Hyrje në JAVA-programet
  • Përgaditje e infrastrukturës për JAVA-instalimi i veglave
  • Struktura e një JAVA programi – një aplikacion i thjesht
  • Sintaksa, komentimi, kompajlimi dhe ekzekutimi i programit
  • Shpjegimi i programit main
  • Fjalët kyqe dhe shprehjet në Java
  • Pohimet dhe organizimi i kodit në Java
 3.  Metodat në Java
 4. Tipet e të dhënave
  • Variablat, tipet, deklarimi dhe inicializimi i tyre
  • Vargjet, tipet, deklarimi dhe inicializimi i tyre
  • Stringjet, deklarimi dhe inicializimi i tyre
 5.  Operatorët në JAVA
  • Tipet e operatorëve , format dhe menyra e paraqitjes së tyre
  • Operatorët aritmetik
  • Operatorët logjik
  • Operatorët racionale (të krahasimit)
  • Manipulimi me stringje
  • Manipulimi me operatorë dhe përparsitë e tyre gjatë ekzekutimit
 6.  Rrjedha e ekzekutimit, pohimet kushtezuese
  • Urdhëri return
  • Urdhëri if- else
  • Urdhëri switch
  • Urdhëri while
  • Urdhëri for
  • Urdhëri break
 7. Urdhëri continue
 8. Hyrje ne programimin e orjentuar ne objekte
  • Konceptet dhe Sintaksa

Planprogrami i trajnimit

Nuk ka planporgram

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Regjistrohu

REGJISTROHU
 • 150.00 45.00
 • 30 Orë
 • PËRFSHIHET CERTIFIKATA
 • orë
96 STUDENTË

Regjistrohu

Devsize është projekt dhe platformë pasardhëse e smartcode, e cila synon të ofrojë programe me të zgjeruara, trajnime profesionale në fusha të ndryshme në klasë dhe online. Trajnime për staf, në zyrë dhe lokacione tjera jasht pikës qendrore në Prishtinë, me orar dhe kohë të përshtatur sipas nevojave të studentëve.

Devsize ofron trajnime profesionale duke aplikuar teknologjitë e fundit, në një ambient të përshtatshëm për mësim të pajisur me infrastrukturë të nevojshme.

Që nga viti 2010 me mijëra student të trajnuar, shumë projekte dhe programe edukative.

Studentëve tanë edhe pas përfundimit të trajnimit u ofrojmë përkrahje për avansimin e mëtutjeshëm të karrierës së tyre.

Nëse keni ndonjë pyetje, mos ngurroni të na kontaktoni. Ne do t’i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur.
 • St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 • info@devsize.com
 • +377 45 654 254
top
DEVSIZE © All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel