Na kontaktoni: +383 45 654 254 | info@devsize.com
 

Përshkrimi

Adobe InDesign është aplikacioni me i njohur i dizajnimit për krijimin dhe publikimin e materlialeve për printim si librat, broshurat, magazinat dhe më shumë. Adobe InDesign është shume i fuqishem për dizajnimin e projekteve qe janë të ngarkuara me shumë përmbajtje.

Synimi

Gjatë këtij kursi do të mësoni:

 • Veglat kryesore të InDesign
 • Krijimin e pamjeve dhe kompozicioneve
 • Punën me tekste dhe imazhe
 • Stilet e karakteteve dhe paragrafeve
 • dhe më shumë

Planprogrami

 • Aftesite fillestare
  • Puna me vegla dhe panele në InDesign
  • Hapsira punuese e InDesign
  • Përdorimi i udhezuesve
  • Ruajtja e hapsirës punuese
  • Puna me Control Panel
  • Planifikimin dhe krijimi i dokumentit
  • Krijimi i tekst kornizës
  • Ndryshimi i atributeve të karaktereve
  • Ndryshimi i atributeve të paragrafeve
  • Përdorimi i panelit Glyphs
  • Përdorimi dhe përshtatja e shkuresave të tastjerës
 • Stilet dhe grafika
  • Definimi dhe aplikimi i stileve të paragrafeve
  • Definimi dhe aplikimi i stileve te karaktereve
  • Përdorimini i stileve prej një dokumenti tjetër
  • Organizimi i stileve në grupe
  • Krijimi dhe aplikimi i stileve të objekteve
  • Opcione tjera të stileve
  • Krijimi i kornizave grafike
  • Shtimi dhe ripozicionimi i grafikëve
  • Përshtatja e grafikës në kornizë
  • Auto-fitting
  • Stilet e objekteve
  • Vendosja e shumë grafikave
  • Krijimi dhe formatimi i tabelave
  • Importimi i fajllave nga Photoshop
 • Përdorimi i ngjyrave dhe efekteve
  • Aplikimi i ngjyrave në tekst dhe korniza
  • Aplikimi i Live Corner Effects
  • Puna me gradiant
  • Përdorimi i EyeDropper
  • Përditësimi dhe editimi i ngjyrave
  • Aplikimi i efekteve në objekte
  • Aplikimi i dukshmërisë së objekteve
  • Konvertimi i tekstit në path
  • Aplikimi i Alfa Channel
 • Cilësitë e Dokumentit
  • Përgaditja e pakos
  • Kontrollimi i Preflight
  • Krijimi i librit prej shumë fajllave
  • Renditja e dokumenteve
  • Opcionet e paketimit të dokumenteve
  • Krijimi i tabelës së përbajtjes
  • Krijimi i PDF fajllave
  • Adobe PDF Presets
  • Shtimi i linqeve dhe butonave
  • Krijimi i tranzicioneve dhe animacioneve
  • Eksportimi në PDF interaktiv
  • Shtimi i forularëve për PDF

Planprogrami i trajnimit

Nuk ka planporgram

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Regjistrohu

REGJISTROHU
 • 65.00
 • 15 Orë
 • PËRFSHIHET CERTIFIKATA
 • orë
0 STUDENTË

  Regjistrohu

  Devsize është projekt dhe platformë pasardhëse e smartcode, e cila synon të ofrojë programe me të zgjeruara, trajnime profesionale në fusha të ndryshme në klasë dhe online. Trajnime për staf, në zyrë dhe lokacione tjera jasht pikës qendrore në Prishtinë, me orar dhe kohë të përshtatur sipas nevojave të studentëve.

  Devsize ofron trajnime profesionale duke aplikuar teknologjitë e fundit, në një ambient të përshtatshëm për mësim të pajisur me infrastrukturë të nevojshme.

  Që nga viti 2010 me mijëra student të trajnuar, shumë projekte dhe programe edukative.

  Studentëve tanë edhe pas përfundimit të trajnimit u ofrojmë përkrahje për avansimin e mëtutjeshëm të karrierës së tyre.

  Nëse keni ndonjë pyetje, mos ngurroni të na kontaktoni. Ne do t’i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur.
  • St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
  • info@devsize.com
  • +377 45 654 254
  top
  DEVSIZE © All rights reserved.

  Setup Menus in Admin Panel