Na kontaktoni: +383 45 654 254 | info@devsize.com
 

Përshkrimi

Sikurse shumica e nxënësve të shkollave të mesme, gjasat janë që edhe ju e konsideroni fizikën si një lëndë të vështirë. Njera nga arsyejet ndoshta mund të jetë që mësimdhënësi është jopraktik dhe nuk e bënë lëndën interesante. Fizika përvec që është njëra nga disiplinat më të rëndësishme shkencore, mësimi i saj mund të jetë argëtues nëse konceptet mësohen praktikisht me shembuj nga jeta e përditshme. Ky edhe është njëri nga qëllimet e këtij kursi.

Planprogrami është përpiluar që ti përfshijë konceptet dhe ligjet kryesore të fizikës si: lëvizja lineare, vrulli, ligjet e Njutonit, graviteti, energjia, drita dhe më shumë.

Planprogrami

 • Lëvizjet Lineare
  • Vektorët dhe skalarët
  • Pozicionet dhe zhvendosjet
  • Shpejtësia
  • Nxitimi
  • Grafikët e lëvizjes
 • Mocioni Projektil (2D)
  • Komponentat e vektorit
  • Mocioni Projektil, lëvizjet dy-dimensionale
 • Ligjet e Njutonit
  • Masa
  • Forca
  • Analiza Vektoriale e Forcës
  • Ekuilibrimi i forcës
  • Ligji i parë i Njutonit
  • Ligji i dytë i Njutonit
  • Ligji i tretë i Njutonit
 • Vrulli
  • Kalkulimi i vrullit
  • Ruajtja e vrullit
  • [Collisions]
 • Energjia
  • Puna
  • Fuqia
  • Energjia Potenciale
  • Energjia Kinetike
  • Transferimi dhe ruajta e energjisë
  • Makinat dhe efikasiteti
 • Mekanika rrotulluese
  • Rrotullimet
  • Forca centripetale
 • Graviteti universal
  • Forca gravitacionale
  • Ligji i Njutonit për gravitetin universal
  • Fusha gravitacionale
  • Pesha dhe mungesa e saj
  • Ligji i Keplerit dhe lëvizjet orbitale
 • Relativiteti special
  • Shpejtësia e dritës
  • Teoria e Ainshtajnit për relativitetin special
 • Temperatura dhe nxehtësia
  • Temperatura
  • Nxehtësia
  • Format e transferimit të nxehtësisë
  • Kalkulimi i ndryshimeve të nxehtësisë
  • Ndryshimi i gjendjeve
 • Termodinamika
  • Ligji i parë i termodinamikës
  • [Entropy]
  • Ligji i dytë i termodinamikës
 • Vibrimet (lëkundjet) dhe valët
  • Lëvizjet e thjeshta harmonike
  • Karakteristikat e valëve
  • Llojet e valëve
  • Transferi i energjisë përmes valëve
  • Efekti i Dopplerit
 • Zëri dhe drita
  • Karakteristikat e zërit
  • Spektri elektromagnetik
  • Fenomeni i ngjyrës
  • Materialet transparente dhe të errëta
  • Polarizimi dhe Koherenca
 • Reflektimi dhe thyerja
  • Diagrami i rrezës
  • Reflektimet
  • Pasqyrat
  • Thyerjet
  • Ligji i thyerjeve (Ligji i Snell-it)
  • Lentet konvergjente dhe divergjente
 • Difraksioni dhe interference
  • Difraksioni
  • Interferenca
 • Elektrostatika
  • Ngarkesat dhe forcat elektrike
  • Ligji i Kolombos
  • Përcjellesit, izoluesit dhe objektet e ngarkuara
  • Fushat elektrike
  • Potenciali elektrik dhe fushat elektrike
 • Rryma elektrike
  • Rryma, tensioni dhe rezistenca
  • Ligji i Omit
  • Fuqia Elektrike
 • Qarqet Elektrike
  • Komponetat e qarkut
  • Qarqet paralele dhe serike
  • Qarqet komplekse
 • Magnetizmi
  • Fusha magnetike
  • Rrymat elektrike dhe fushat magnetike
  • Forcat magnetike në grimcat e ngarkuara
 • Induksioni Elektromagnetike
  • Induksioni Elektromagnetik
  • Motorët, generatoret dhe AC (Rryma Alternative)
 • Fizika Kunatike
  • Kunatet e dritës dhe energjisë
  • Efekti Fotoelektrik
  • Valet dhe grimcat
  • Fizika Kunatike
 • Fisioni (ndarja) dhe shkrirja bërthamore
  • Baraspesha mase-energji
  • Krahasimi i ndarjës dhe shkrirjes bërthamore

Planprogrami i trajnimit

Nuk ka planporgram

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Regjistrohu

REGJISTROHU
 • PRIVATE
 • 60 Orë
 • PËRFSHIHET CERTIFIKATA
 • orë
0 STUDENTË

  Regjistrohu

  Devsize është projekt dhe platformë pasardhëse e smartcode, e cila synon të ofrojë programe me të zgjeruara, trajnime profesionale në fusha të ndryshme në klasë dhe online. Trajnime për staf, në zyrë dhe lokacione tjera jasht pikës qendrore në Prishtinë, me orar dhe kohë të përshtatur sipas nevojave të studentëve.

  Devsize ofron trajnime profesionale duke aplikuar teknologjitë e fundit, në një ambient të përshtatshëm për mësim të pajisur me infrastrukturë të nevojshme.

  Që nga viti 2010 me mijëra student të trajnuar, shumë projekte dhe programe edukative.

  Studentëve tanë edhe pas përfundimit të trajnimit u ofrojmë përkrahje për avansimin e mëtutjeshëm të karrierës së tyre.

  Nëse keni ndonjë pyetje, mos ngurroni të na kontaktoni. Ne do t’i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur.
  • St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
  • info@devsize.com
  • +377 45 654 254
  top
  DEVSIZE © All rights reserved.

  Setup Menus in Admin Panel