Na kontaktoni: +383 45 654 254 | info@devsize.com
 

Përshkrimi

Angular është teknologjia e rradhës shumë e rëndësishme. Duke qenë pasardhëse e Angular.js, një kornizë mjaftë e suksesshme, Angular është e destinuar ti jap formë të ardhmës së zhvillimit në Frontend. Veqoritë e fuqishme të Angular mundësojnë zhvillimin e web aplikacioneve që janë komplekse, të përshtatshme, moderne dhe të lehta për përdorim.
Ky trajnim do ju mësojë konceptet fundamentale rreth moduleve, direktivave, komponentave, databindingroutingHTTP access dhe më shumë.

Parakushtet

Konceptet bazike në Web Development Frontend

Synimi

Gjatë këtij trajnimi do të mësoni:

 • Arkitekturën e Angular
 • Përdorimin e TypeScript për kodimin e aplikacioneve në Angular
 • Krijimin dhe përdorimin e direktivave dhe komponentave
 • Si funksionon databinding
 • Përdorimin i Routing dhe trajnimit i navigacioneve
 • Funksionin dhe përdorimin e Pipes
 • Përdorimin e Moduleve
 • Përdorimi i dependency injection

Planprogrami

 • Hyrje në Angular
  • Çfarë është Angular?
  • Arkitektura e Angular App
  • Përgaditja e rrethit punues
  • Webpack
  • Versionet e Angular dhe dallimet ndërmjet tyre
  • Organizimi i projektit
 • Typescript Fundamentals
  • Koponentat
  • Krijimi i komponentave të reja
  • Kuptimi i rolit të AppModule
  • Çfarë është Databinding?
  • String Interpolation
  • Kuptimi i Direktivave
  • Serviset
  • Dependency Injection
 • Komponentat dhe Databinding
  • Hyrje në Module
  • Ndarja e aplikacioneve në komponenta
  • Kuptimi i ciklit jetesor të komponentave
  • Më shumë rreth Databinding
  • Pipes
 • Direktivat
  • ngIf
  • Hidden Property
  • ng SwitchCase
  • ngFor
  • ngClass
  • ngStyle
  • Custom Directives
 • ● Forms (formularët)
  • Hyrjet e përdoruesit
  • Formularet shabllon
  • Validimi i formularëve
  • Riaktivizimi i formularëve
  • Formularët dinamik
 • Http Services
  • Konfigurimi
  • Marrja e të dhënave JSON
  • Trajnimi i gabimeve
  • Dërgimi i të dhënave në server
  • Përdorime të avansuara
 • Routing & Navigation
  • Importimi i Router-it
  • Konfigurimi
  • Linqet e Router-it
  • Eventet e Router-it
 • Deployment
  • Përgaditja per deployment
  • JIT vs AOT compilation
  • Enviroments
  • Linting with Angular CLI
  • Deploing to Firebase

Planprogrami i trajnimit

Nuk ka planporgram

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Regjistrohu

REGJISTROHU
 • 75.00
 • 15 Orë
 • PËRFSHIHET CERTIFIKATA
 • orë
5 STUDENTË

Regjistrohu

Devsize është projekt dhe platformë pasardhëse e smartcode, e cila synon të ofrojë programe me të zgjeruara, trajnime profesionale në fusha të ndryshme në klasë dhe online. Trajnime për staf, në zyrë dhe lokacione tjera jasht pikës qendrore në Prishtinë, me orar dhe kohë të përshtatur sipas nevojave të studentëve.

Devsize ofron trajnime profesionale duke aplikuar teknologjitë e fundit, në një ambient të përshtatshëm për mësim të pajisur me infrastrukturë të nevojshme.

Që nga viti 2010 me mijëra student të trajnuar, shumë projekte dhe programe edukative.

Studentëve tanë edhe pas përfundimit të trajnimit u ofrojmë përkrahje për avansimin e mëtutjeshëm të karrierës së tyre.

Nëse keni ndonjë pyetje, mos ngurroni të na kontaktoni. Ne do t’i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur.
 • St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 • info@devsize.com
 • +377 45 654 254
top
DEVSIZE © All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel