Na kontaktoni: +383 45 654 254 | info@devsize.com
 

Përshkrimi

Kaloni aftësite tuaja në nivel tjetër duke përvetësuar konceptet e programimit të orientuar në objekte. Gjatë këtij trajnimi gjithashtu do të mësoni përdorimin e Laravel, që është njëra prej kornizave më të njohura të PHP për zhvillimin e web aplikacioneve moderne dhe lehtë të menaxhueshme. Laravel e bënë zhvillimin e web aplikacioneve shumë më të lehtë duke mos humbur asgjë nga funkionaliteti i tyre.

Synimi

Në përfundim studenti do të jetë në gjendje të:
– Mësojë definimin e klasave dhe metodave
– Kuptoje konceptet e programimit të orientuar në objekte, si inheritanca, polimorfizmi, inkapsulimi
– Instalojë dhe konfigurojë Laravel
– Përdorë formularët për grumbullimin dhe validimin e hyrjeve
– Krijojë sistemin e autentifikimit të aplikacioneve
– Ruaj dhe përdorë të dhënat duke krijuar tabelat e të dhënave dhe rreshtat e pohimeve të SQL
– Të përdorë kontrollerët dhe routes për API dhe URL
– Të shfaqë pamjet(views)

Parakushtet

Njohur elementare e koncepteve të HTML/CSS si dhe njohuri e mirë e koncepteve fundamentale të  PHP dhe MySQL

Planprogrami

OOP (Programimi i Orientuar në Objekte)

 • Hyrje në programimin e orientuar në objekte (OOP)
 • Definimi i klasave dhe cilesive
 • Definimi i metodave
 • Ndyshimi i vlerave te cilesive
 • Atributet dhe metodat e klasave
 • Metodat e objekteve
 • Konstruktoret dhe destruktoret
 • Qasja e kontrollerave (public, private)
 • Veqorite e programimit te orientuar nga objektet
 • Anetaret e mbrojtur
 • Inheritanca, polimorfizmi, inkapsulimi
 • Interfejsat
 • Klasat abstrakte
 • Ndarja e metodave dhe klasave
 • OOP në praktikë
 • Puna me fajlla

Laravel Framework

 • Hyrje në Laravel
  • Njoftimi me Laravel
  • Instalimi dhe konfigurimi
 • Struktura e organizimit te fajllave
  • Kontrollimi i struktures
  • Modeli MVC
 • Kërkesa (request) dhe routing
  • Cikli jetësore i kërkesës
  • Bazat e routing
  • Parametrat e route
  • Pamjet(Views)
  • Ridirektimet
 • Kontrollerët
  • Krijimi i kontrollerëve
  • Routing i kontrollerëve
  • Kontorollerët Restful
  • Koncepte te avansuara të routing
 • Gjenerimi i URL
  • URL-i aktual
  • Gjenerimi i URL-ve të kornizës
  • Gjenerimi i shortcuts
 • Kërkesa e të dhënave
  • Ngarkimi i fajllave
  • Cookies
 • Formularët
  • Hapja e formularëve
  • Fushat edhe butonat e formularëve
  • Sigurija e formularëve
 • Validimi
  • Rregullat e validimit
  • Shfaqja e error mesazheve
 • Databaza
  • Abstraksioni
  • Konfigurimi
  • Përgaditja
 • Krijimi i Schema
  • Krijimi i tabelave
  • Tipet e kolonave
  • Modifikimi i kolonave
  • Përditësimi dhe fshirja e tabelave
 • Enkriptimi dhe dekriptimi i te dhenave
 • Migrimi
  • Konceptet e migrimit
  • Krijimi dhe ekzekutimi i migrimeve
  • Rolling Back

Planprogrami i trajnimit

Nuk ka planporgram

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Regjistrohu

REGJISTROHU
 • 150.00 37.50
 • 30 Orë
 • PËRFSHIHET CERTIFIKATA
 • orë
35 STUDENTË

Regjistrohu

Devsize është projekt dhe platformë pasardhëse e smartcode, e cila synon të ofrojë programe me të zgjeruara, trajnime profesionale në fusha të ndryshme në klasë dhe online. Trajnime për staf, në zyrë dhe lokacione tjera jasht pikës qendrore në Prishtinë, me orar dhe kohë të përshtatur sipas nevojave të studentëve.

Devsize ofron trajnime profesionale duke aplikuar teknologjitë e fundit, në një ambient të përshtatshëm për mësim të pajisur me infrastrukturë të nevojshme.

Që nga viti 2010 me mijëra student të trajnuar, shumë projekte dhe programe edukative.

Studentëve tanë edhe pas përfundimit të trajnimit u ofrojmë përkrahje për avansimin e mëtutjeshëm të karrierës së tyre.

Nëse keni ndonjë pyetje, mos ngurroni të na kontaktoni. Ne do t’i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur.
 • St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 • info@devsize.com
 • +377 45 654 254
top
DEVSIZE © All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel