Na kontaktoni: +383 45 654 254 | info@devsize.com
 

Përshkrimi

Ky trajnim synon zgjerimin e njohurve rreth koncepteve më të avansuara të gjuhës programore JavaScript. Fokusi i këtij trajnimi është të përdorimi i JavaScript si njëra nga teknologjitë kryesore në zhvillimin e web aplikacioneve moderne. Gjatë këtij trajnimi gjithashtu do të mësoni për TypeScript që është një gjuhë e cila shton koncepte më të avansuara në JavaScript si: klasat, modulet, interfejsat, përkrahje për ES6 dhe më shumë.

Synimi

Gjatë këtij trajnimi ju do të:

 • tipet ne JavaScript
 • mësoni koncepte më të avansuara të JavaScript
 • mësoni përdorimin e Cookies
 • funksionet call(), .apply(), .bind()
 • versionet e JavaScript
 • veçoritë e ES6
 • njoftoheni me framework-ët kryesor të JavaScript
 • përdorimi i TypeScript

Parakushtet

Studentët duhet të kenë njohuri rreth koncepteve fundamentale të JavaScript dhe jQuery, dhe të HTML dhe CSS. Njohuri e gjuhëve tjera programore është e preferuar por jo e domosdoshme.

Planprogrami

 1. JavaScript Advanced
  • Për çfarë përdoret “use strict” dhe çfarë bënë?
  • Trajtimi i gabimeve
  • Validimi i të dhënave
  • Koncepte të avansuara të funksioneve
   1. Thirrja e menjëhershme e funksionit
   2. JavaScript Closures
   3. Metodat Built-in
  • Koncepte të avansuara të vargjeve
   1. Funksionet Pop, Push, Shift, Unshift
   2. Funksionet Concat, Join
   3. Funksionet IndexOf, Slice, Splice
   4. Funksionet Filter, Map, ForEach
  • Koncepte te avansuara te objekteve
   1. Konstruktori
   2. Perdorimi i prototype
   3. Argumentet e prototype
  • Fjalët kyqe let dhe const
 2. Trajtimi i eventeve
  • Eventet dhe DOM nodes
   1. addEventListener
   2. removeEventListener
  • Objektet e eventeve
 3. Konceptet e TypeScript
  1. Çfarë është TypeScript?
  2. Instalimi dhe përdorimi
  3. Përdorimi i kompajllerit të TypeScript
  4. TypeScript dhe ES6
  5. Përdorimi i klasave për krijimin e objekteve
 4. Prezantimi i kornizave (frameworks) të JavaScript
  1. Çfarë janë framework?
  2. Arkitektura MVC
  3. Angular
  4. Node Js

Planprogrami i trajnimit

Nuk ka planporgram

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Regjistrohu

REGJISTROHU
 • 150.00
 • 30 Orë
 • orë
15 STUDENTË

Regjistrohu

Devsize është projekt dhe platformë pasardhëse e smartcode, e cila synon të ofrojë programe me të zgjeruara, trajnime profesionale në fusha të ndryshme në klasë dhe online. Trajnime për staf, në zyrë dhe lokacione tjera jasht pikës qendrore në Prishtinë, me orar dhe kohë të përshtatur sipas nevojave të studentëve.

Devsize ofron trajnime profesionale duke aplikuar teknologjitë e fundit, në një ambient të përshtatshëm për mësim të pajisur me infrastrukturë të nevojshme.

Që nga viti 2010 me mijëra student të trajnuar, shumë projekte dhe programe edukative.

Studentëve tanë edhe pas përfundimit të trajnimit u ofrojmë përkrahje për avansimin e mëtutjeshëm të karrierës së tyre.

Nëse keni ndonjë pyetje, mos ngurroni të na kontaktoni. Ne do t’i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur.
 • St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 • info@devsize.com
 • +377 45 654 254
top
DEVSIZE © All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel