Na kontaktoni: +383 45 654 254 | info@devsize.com
 

Përshkrimi

Kaloni njohuritë dhe aftësitë e juaja të programimit në nivel tjetër duke mësuar koncepte më të avansuara të gjuhës programuese Java. Gjate këtij moduli do të merrni njohuritë e nevojshme që ju duhen për zhvillimin e aplikacioneve reale. Prej koncepteve që do të mësohen gjatë këtij moduli është programimi i orientuar në objekte (OOP) i cili është modeli gjerësisht i aplikueshëm për zhvillimin e aplikacioneve. Gjithashtu do të mësoni për krijimin dhe menaxhimin e databazës duke përdorur MySQL.

Parakushtet

Njohuritë bazike të gjuhes programuese Java.

Synimi

Gjatë këtij moduli studentët do të mësojnë klasat dhe objektet në Java; metodat në OOP; konceptet e programimit të orjentuar në objekte si inheritanca, enkapsulimi, polimorfizmi; interfejsat; thread-at; dizajnimin e databazave, përdorimin e MySQL; futjen, selektimin, përditësimin dhe fshirjen e të dhënave dhe më shumë.

Planprogrami

 • Klasat dhe Objektet
  • Definimi i klases, konstruktori
  • Objektet në JAVA
 • Metodat ne OOP
  • Definimi i metodave
  • Tipet e metodave (publike, private, protected)
  • Parametrat e metodave
  • Rezultatet e metodave
  • Metodat statike
  • Thirrja- invokimi i metodave
 • Trashigimia
  • Mbishkrimi i metodave
 • Enkapsulimi
 • Interfejsat
  • Metodat apstrakte
  • Klasat apstrakte
 • Përmbledhje e MYSQL
  • Përdorimi i RDBMS?
  • MySQL dhe JDBC
  • JDBC dhe Connector/J
  • Çka është JDBC?
  • JDBC verzionet
  • Tipat e drajverave të JDBC
  • Paketa java.sql
  • Paketa javax.sql
 •  Çka është databaza?
  • Modelet e databazave
  • Tipat e të dhënave
  • Dizajnimi i databases
 • Struktura e të dhënave
 • Multithreading
  • Cikli jetësor i thread
  • Cilësitë dhe metodat e thread
  • Konceptet e multithreading në Java
 • Përdorimi i MySQL
  • Krijimi i databazës
  • Krijimi i tabelave
  • Insert
  • Selects
  • Updates
  • Deletes
  • Transactions
  • Functions/Operators
  • Joins
  • NULL

Planprogrami i trajnimit

Nuk ka planporgram

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Regjistrohu

REGJISTROHU
 • 150.00
 • 30 Orë
 • PËRFSHIHET CERTIFIKATA
 • orë
42 STUDENTË

Regjistrohu

Devsize është projekt dhe platformë pasardhëse e smartcode, e cila synon të ofrojë programe me të zgjeruara, trajnime profesionale në fusha të ndryshme në klasë dhe online. Trajnime për staf, në zyrë dhe lokacione tjera jasht pikës qendrore në Prishtinë, me orar dhe kohë të përshtatur sipas nevojave të studentëve.

Devsize ofron trajnime profesionale duke aplikuar teknologjitë e fundit, në një ambient të përshtatshëm për mësim të pajisur me infrastrukturë të nevojshme.

Që nga viti 2010 me mijëra student të trajnuar, shumë projekte dhe programe edukative.

Studentëve tanë edhe pas përfundimit të trajnimit u ofrojmë përkrahje për avansimin e mëtutjeshëm të karrierës së tyre.

Nëse keni ndonjë pyetje, mos ngurroni të na kontaktoni. Ne do t’i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur.
 • St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 • info@devsize.com
 • +377 45 654 254
top
DEVSIZE © All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel