Na kontaktoni: +383 45 654 254 | info@devsize.com
 

Përshkrimi

Adobe Photoshop është aplikacioni me i njohur per editimin dhe manipulimin e imazheve. Përveç editimit të fotografive, me Photohop mund të bëni piktura digjitale, të dizajnoni brozhura, flayer, kopertina të librave, të dizajnoni webfaqe dhe shumë gjëra tjera interesante.

Synimi

Gjatë këtij kursi do të mësoni:

 • Veglat dhe hapësirat punuese të Photoshop
 • Editimin e imazheve
 • Metodat e selektimit
 • Korrigjimin e ngjyrave
 • Përdorimin e shtresave (Layers) dhe maskimin e tyre
 • Përdorimin e Pen Tool
 • Përdorimin e Smart Object

Planprogrami

 • Konceptet hyrëse
  • Hapsirat punuese, veglat dhe panelet
  • Eksplorimi i panelit Tools
  • Qasja e veglave dhe opcioneve të tyre
  • Përdorimi dhe përshtatja e paneleve
  • Navigimi tek hapsira e imazhit dhe përdorimi i veqorisë së zmadhimit
 • Përdorimi i veglave për selektim
  • Përdorimi i veglës Marquee
  • Puna me veglën Magic Wand
  • Përdorimi i veglës Lasso
  • Shitmi dhe zvoglimi i pjesës së selektuar
  • Ruajtja e selektimit
  • Përdorimi i veglës Quick Selection
  • Selektimi i pjesëve të vështira me Refine Edge
  • Përdorimi i Quick Mask
  • Përdorimi i Pen Tool për selektim
 • Pikturimi dhe vizatimi në Photoshop
  • Përcaktimi i parametrave të ngjyrave
  • Përdorimi i panelit të ngjyrave
  • Përdorimi i veglës Brush
  • Ndryshimi i dukshmërisë
  • Përdorimi i tiparit AirBrush
  • Aplikimi i ngjyrave në imazhe
  • Përdorimi i veglës Clone Stamp
  • Përdorimi i veglave Patch dhe Colne Source
 • Korrigjimi i ngjyrave
  • Organizimi i Photoshop-it për korrigjimin e ngjyrave
  • Formatet e ngjyrave dhe përdorimi i tyre
  • Formati RGB
  • Formati CMYK
  • Formati Lab Color dhe formatet tjera
  • Dallimi mes formateve RGB dhe CMYK
  • Metodat e seketimit të ngjyrave
  • Veglat për korrigjimin e ngjyrave
  • Përcaktimi i  Brightness, Contrast, and Exposure për përmisimin e ndriqimit.
  • Përdorimi i panelit Adjustments
  • Puna  më Camera Raw
 • Shtresat(Layers) në Photoshop
  • Selektimi dhe zhvendosja e shtresave
  • Ndryshimi i dukshmerisë së shtresave
  • Përdorimi dhe editimi i Layer Mask
  • Krijimi i kompozicioneve
  • Vendojsa e imazheve prej një dokumenti në një tjetër
  • Klonimi i shtresave
  • Aplikimi i filterëve dhe efekteve në shtresa
 • Puna me Pen Tool
  • Përdorimi i Pen Tool në Photoshop
   Shtimi dhe fshirja e pikave lidhese
   Puna me vija të drejta
   Puna me vija të lakuara
   Ndryshimi i pikave lidhese
   Seketimi i vijes punuese
   Krijimi i selektimeve me ane të Pen Tool
   Konvertimi i vijes punuese në selektim
   Konvertimi i vijes punuese në vektor
 • Përdorimi i Smart Object
  • Krijimi konpozicioneve duke përdorur Smart Object
  • Konvertimi i një shtrese në Smart Object
  • Editmi i përmbajtjes së Smart Object
  • Puna dhe modifikimi i Smart Object
  • Puna me fajlla nga Illustrator

Planprogrami i trajnimit

Nuk ka planporgram

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Regjistrohu

REGJISTROHU
 • 65.00
 • 15 Orë
 • PËRFSHIHET CERTIFIKATA
 • orë
28 STUDENTË

Regjistrohu

Devsize është projekt dhe platformë pasardhëse e smartcode, e cila synon të ofrojë programe me të zgjeruara, trajnime profesionale në fusha të ndryshme në klasë dhe online. Trajnime për staf, në zyrë dhe lokacione tjera jasht pikës qendrore në Prishtinë, me orar dhe kohë të përshtatur sipas nevojave të studentëve.

Devsize ofron trajnime profesionale duke aplikuar teknologjitë e fundit, në një ambient të përshtatshëm për mësim të pajisur me infrastrukturë të nevojshme.

Që nga viti 2010 me mijëra student të trajnuar, shumë projekte dhe programe edukative.

Studentëve tanë edhe pas përfundimit të trajnimit u ofrojmë përkrahje për avansimin e mëtutjeshëm të karrierës së tyre.

Nëse keni ndonjë pyetje, mos ngurroni të na kontaktoni. Ne do t’i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur.
 • St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 • info@devsize.com
 • +377 45 654 254
top
DEVSIZE © All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel