Na kontaktoni: +383 45 654 254 | info@devsize.com
 

Përshkrimi

Adobe Illustrator është programi kryesor i vizatimit i përdorur nga artistët dhe dizajnuesit grafik për të krijuar imazhe vektoriale. Në këtë kurs bazik, studentët do të mësojnë se çfarë është Illustrator, si dhe kur duhet të përdorin atë.

Synimi

Gjatë këtij kursi do të mësoni:

 • Kupimin e bazave te vizatimit
 • Aplikimin e fills dhe strokes
 • Të vizatuarit me brushë
 • Matjen dhe transformimin e objekteve
 • Përdorimin e Pen Tool
 • Aplikimin e efekteve
 • dhe më shumë

Planprogrami

 • Përdorimi i hapsirës punuese
  • Eksplorimi i pamjes
  • Hapja e fajllit
  • Përdorimi i artboards
  • Ndryshimi i pamjes
  • Përdorimi i veglave dhe paneleve
  • Eksplorimi i Control Panel
 • Mësmi i aftësive esenciale
  • Përdorimi i veglës Shape
  • Ndryshimi i pozicionit dhe madhësisë së formave
  • Paneli Transform
  • Konstruktimi i formave
  • Futja e dimensioneve ekzakte
  • Selektimi i artwork
  • Përdorimi i veglave shape dhe transform
  • Hyrje në layers(shtresa)
  • Përdorimi i Copy&Paste
 • Përdormi i ngjyrave
  • Eksplorimi i panelit Appearance
  • Ndryshimi i ngjyrave
  • Shtimi i efekteve
  • Përdormi i Live Paint
  • Shtimi i simboleve
  • Selektimi i ngjyrës së njejtë
  • Përdorimi i panelit të ngjyrave
 • Përdorimi i veglave për vizatim
  • Përdorimi i Pen tool
  • Vizatimi i vijave të drejta dhe të lakuara
  • Ndjekja e kufizimit të imazheve
  • Përdorimi i veglave Line, Pencil dhe Eraser
  • Editimi i vijave ekzistuese
  • Shtimi dhe editimi i pikave
  • Ndarja dhe bashkimi i vizave
  • Shape Builder
 • Opcione tjera të punës me ngjyra
  • Përdorimi i panelit Gradiant
  • Ruajtja dhe përditësimi i gradiantëve
  • Krijimi, aplikimi dhe editimi i modelëve(patterns)
  • Përdorimi i Color Guide
 • Shtimi dhe editimi i tekstit
  • Formatimi  i tekstit
  • Formatimi i paragrafeve
  • Përdorimi i stileve të paragrafeve dhe karaktereve
  • Editimi i stileve
  • Vendosja e tekstit në path
  • Krijimi i kufizimeve
  • Përdorimi i Find dhe Replace
 • Përdorimi i shtresave(layers)
  • Eksplorimi i panelit Layers
  • Përdorimi i shtresave për organizimin e ilustrimeve
  • Selektimi duke përdorur panelin Layers
  • Krijimi i shtresave të reja
  • Shfaqja dhe fsheja e shtresave
  • Kyqja dhe ckyqja e shtresave

Planprogrami i trajnimit

Hyrje
Adobe Illustrator CC – Inroduction 00:15:00
Software Testing 00:30:00

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Regjistrohu

REGJISTROHU
 • 65.00
 • 15 Orë
 • 15 orë
0 STUDENTË

  Regjistrohu

  Devsize është projekt dhe platformë pasardhëse e smartcode, e cila synon të ofrojë programe me të zgjeruara, trajnime profesionale në fusha të ndryshme në klasë dhe online. Trajnime për staf, në zyrë dhe lokacione tjera jasht pikës qendrore në Prishtinë, me orar dhe kohë të përshtatur sipas nevojave të studentëve.

  Devsize ofron trajnime profesionale duke aplikuar teknologjitë e fundit, në një ambient të përshtatshëm për mësim të pajisur me infrastrukturë të nevojshme.

  Që nga viti 2010 me mijëra student të trajnuar, shumë projekte dhe programe edukative.

  Studentëve tanë edhe pas përfundimit të trajnimit u ofrojmë përkrahje për avansimin e mëtutjeshëm të karrierës së tyre.

  Nëse keni ndonjë pyetje, mos ngurroni të na kontaktoni. Ne do t’i përgjigjemi të gjitha pyetjeve tuaja sa më shpejt që të jetë e mundur.
  • St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
  • info@devsize.com
  • +377 45 654 254
  top
  DEVSIZE © All rights reserved.

  Setup Menus in Admin Panel