Contact Us: +383 45 654 254

Përshkrimi

Mësoni dizajnimin dhe zhvillimin e aplikacioneve moderne duke përdorur HTML, CSS, PHP dhe MySQL. Ky trajnim është përgaditur t’ju mësojë që idetë tuaja ti konvertoni në websajte dhe aplikacione tjera funksionale për nevoja personale apo biznesore duke aplikuar metodat më bashkëkohore. Gjatë këtij trajnimi, ju do te merrni dijen e nevojshme për dizajnimin e zhvillimin webfaqeve nga fillimi, do te mesoni konceptet dhe komponentat e HTML5 dhe CSS3 si dhe @media query për dizajnimin e aplikacioneve responsive. do të mësoni zhvillimin e websajteve dinamike me PHP dhe MySQL.

Synimi

Gjatë këtij trajnimi ju do të mësoni:

 • konceptet elementare se si funskionon Web-i
 • teknologjitë kryesore në web dizajn:  HTML dhe CSS
 • elementet dhe atributet e reja në HTML5
 • elementet strukturave në HTML5
 • atributet e reja për formulare
 • web aplikacioneve responsive @media query
 • tranzicionet dhe animacionet në CSS3
 • zhvillimin e websajteve dinamike me PHP dhe MySQL

Planprogrami

 • HTML&CSS – Konceptet Bazike
  • Elementet dhe tags
  • Shfletuesit dhe versionet e HTML
  • Struktura e webfaqës
  • Titujt, paragrafet, listat, linqet, tabelat
  • Formatimi i tekstit
  • Vendosja dhe manipulimi i imazheve në webfaqe
  • Vendosja e formularëve dhe përdorimi i tyre
  • Hyrje në CSS
  • Sintaksa e CSS
  • Mënyrat e targetimit të elementeve të HTML
  • Klasat dhe ID-at
  • Përdorimi i atributeve të CSS për stilizimin e elementeve të HTML
  • Floating
  • Modeli i kutisë – kufizimet, padding dhe margin
  • Pozicionimet
  • Përdorimi i fonteve në CSS , Google Fonts, aplikimi i fonteve të veqanta
  • Grupimi i elementive dhe reshtimi i tyre
  • Selektorët dhe pseudo klasat
 • Përmbledhje e veçorive të reja në HTML5
  • Elementet e reja në HTML5
  • Avantazhet e HTML5
  • Elementet për strukturim
  • Atributet e reja në HTML5
  • Puna me Canvas dhe SVG
  • Elmentet Video and Audio
  • Drag & drop
  • Geo lokacionet
  • Web worker dhe server sent events
 • Veçoritë e reja ne CSS3
  • Gradientet e background-it
  • Box&Text Shadow
  • Transformi i elementeve
  • Tranzicionet dhe animacionet në CSS3
 • Përdorimi i @media query
  • Gjërësia maksimale dhe minimale
  • @media të shumëfishta
  • Media Queries për Internet Explorer
  • Lidhja e fajllit css duke përdorur media query
 • Konceptet Bazike të PHP
  • Hyrje në PHP
  • Variablat
  • Eksplorimi i tipeve të të dhënave
  • Zhvillimi i web faqeve me PHP
  • Vargjet, stringjet dhe manipulimi i të dhenave
  • Strukturat e kontrollit: pohimet kushtezuese
  • Strukturat e kontrollit: unazat-loops
  • Variablat GET dhe POST
  • Funksionet e definuara nga përdruesi
  • Debugging
  • Zhvillimi i web faqeve me PHP
  • Puna me formularë
  • Puna me Cookies and Sessions
  • Lidhja e me databazen
  • Teknika të avansuar në PHP
 • Menaxhimi i të dhënave me MySQL
  • Konceptet bazike te SQL
  • Menaxhimi i databazave
  • Hyrje ne perdorimin e tabelave
  • Futja e rreshtave me te dhena
  • Variablat e definuara nga perdoruesi
  • Shprehjet dhe funksionet
  • Operatoret logjik dhe datat
  • Operatoret e krahasimit
  • Datat, kohet dhe operacionet matematikore
  • Caktimi e burimit te te dhenave si dhe destinacionit
  • Selektimi
  • Null & blanks
  • Primary keys, foreign keys
  • Fshirja dhe perditesimi i rreshtave
  • Lidhja e tabelave me njera-tjetren
  • CRUD (Create, read, update and delete)
  • Advanced SQL Techniques
  • Dërgimi i emailave

 

Course Curriculum

No curriculum found !

Register
Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

About Us

Devsize is the next smartcode project and platform that aims to provide enhanced programs, professional training in various areas of the classroom and online. Training for staff, office and other locations outside of central Prishtina, with schedules and times suitable to the needs of students.

Contact Us

If you have any questions, feel free to contact us. We will answer all your questions as soon as possible.

 •  St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 •  info@devsize.com
 •  +377 45 654 254
© Devsize. All rights reserved.
X