Contact Us: +383 45 654 254

Përshkrimi

Kjo librari e JavaScript (React.js) është përdorur për zhvillimin e disa prej web aplikacioneve më të njohura si Facebook, Instagram, etj. Gjatë këtij trajnimi do të mësohen hap pas hapi konceptet kryesore të React.js duke filluar nga më baziket.

Synimi

Gjatë këtij moduli ju do të mësoni:

 • komponentat kryesore të React.js
 • punën me formular
 • stilizimin e komponentave
 • React Router Package
 • menaxhimin e props & state
 • eventet ne React.js
 • lidhjen e komponentave me API

Parakushtet

Konceptet bazike te HTML/CSS dhe njohuri mesatare te JavaScript

Planprogrami

 • Hyrje
  • Çfarë është React.js?
  • Kur dhe si ta përdorim atë?
 • Konceptet bazike
  • Përdorimi i create-react-app
  • Çfarë është JSX?
  • Krijimi i komponentave të reja.
  • Kalimi i të dhënave tek komponentat
  • Default Props
  • Validimi i Props
  • Komponentat funksionale dhe komponentat klasë
 • Data flow dhe eventet në React.js
  • Trajtimi i eventeve
  • Kalimi i argumenteve në evente
 • Formularët
  • Krijimi i formularëve
 • Stilizimi i komponetave të React.js
  • CSS tradicional
  • Modulet e CSS
  • Inline CSS
 • Ajax Requests me React.js

Course Curriculum

No curriculum found !

Register
Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

About Us

Devsize is the next smartcode project and platform that aims to provide enhanced programs, professional training in various areas of the classroom and online. Training for staff, office and other locations outside of central Prishtina, with schedules and times suitable to the needs of students.

Contact Us

If you have any questions, feel free to contact us. We will answer all your questions as soon as possible.

 •  St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 •  info@devsize.com
 •  +377 45 654 254
© Devsize. All rights reserved.
X