Contact Us: +383 45 654 254

Përshkrimi

Ky trajnim është një mundësi shumë e mirë për të mësuar konceptet bazike të Node.js si dhe modulet kryesore që përmbanë. Pastaj do mësohet përdorimi i disa moduleve tjera, importimi i konfigurimin e tyre. Gjithashtu do të mësohen ndërtimi i një web server, ndërveprimi me databazë si dhe më shumë.

Çfarë do të mësoni?

 • Krijimin e projektit të Node.js duke përdorur npm
 • Përdorimi i moduleve kryesore të Node.js
 • Përdorimin e Erpress për konfigurimin e web serverit
 • Përdorimin e MangoDB për ruajtjen e të dhënave në DB

Parakushtet

Njohuri e koncepteve fundamentale të JavaScript

Planprogrami

 • Hyrje në Node.js
  • Instalimi dhe konfigurimi
  • Rregullimi i hapësirës punuese
 • Konceptet fundamentale
  • Objekti Global
  • Objekti Process
  • Custom Events
  • Modulet
  • Puna me fajlla
   • Leximi i fajllave
   • Shkrimi i fajllave
   • Krijimi i direktoriumeve
   • Fshirja dhe riemërtimi i tyre
 • HTTP dhe NPM
  • HTTP native Requests
  • Krijimi i një Web Serveri të thjeshte
  • Servimi i fajllave
  • HTTP dhe JSON
  • Hyrje në NPM (Node Package Manager)

Course Curriculum

No curriculum found !

Register
About Us

Devsize is the next smartcode project and platform that aims to provide enhanced programs, professional training in various areas of the classroom and online. Training for staff, office and other locations outside of central Prishtina, with schedules and times suitable to the needs of students.

Contact Us

If you have any questions, feel free to contact us. We will answer all your questions as soon as possible.

 •  St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 •  info@devsize.com
 •  +377 45 654 254
© Devsize. All rights reserved.
X