Contact Us: +383 45 654 254

Përshkrimi

Thelloni njohurit tuaja në front-end duke mësuar koncepte më të avansuara të HTML, CSS dhe Javascript si dhe duke përvetesuar teknologji të reja që përdoren për zhvillimin e web aplikacioneve moderne.

Synimi

Gjatë këtij moduli ju do të mësoni:

 • -krijimin e web aplikacioneve duke përdorur @media query
 • -përdorimin e SASS dhe LESS
 • -përdorimin e elementeve dhe komponentëve të reja në HTML5 dhe CSS3
 • -koncepte të avansuara të JavaScript dhe jQuery
 • -përdorimin e Ajax

Planprogrami

 1. HTML5&CSS3
  • Përmbledhje e veçorive të reja në HTML5
   1. Elementet e reja në HTML5
   2. Avantazhet e HTML5
   3. Elementet për strukturim
   4. Atributet e reja në HTML5
   5. Elmentet Video and Audio
   6. Drag & drop
   7. Geo lokacionet
   8. Web worker dhe server sent events
  • Veçoritë e reja ne CSS3
   1. Gradientet e background-it
   2. Box&Text Shadow
   3. Transformi i elementeve
   4. Tranzicionet dhe animacionet në CSS3
  • Përdorimi i @media query
   1. Gjërësia maksimale dhe minimale
   2. @media të shumëfishta
   3. Media Queries për Internet Explorer
   4. Lidhja e fajllit css duke përdorur media query
 2. Preprocessors (SASS, LESS)
  • Hyrje në SASS&LESS dhe përdorimi i tyre
  • Variablat
  • Mixins
  • Rregulat e nënrenditura
  • Funksionet dhe operatorët
  • Namespaces
 3. JavaScript Advanced
  • Për çfarë përdoret “use strict” dhe çfarë bënë?
  • Trajtimi i gabimeve
  • Validimi i të dhënave
  • Koncepte të avansuara të funksioneve
   1. Thirrja e menjëhershme e funksionit
   2. JavaScript Closures
   3. Metodat Built-in
  • Koncepte të avansuara të vargjeve
   1. Funksionet Pop, Push, Shift, Unshift
   2. Funksionet Concat, Join
   3. Funksionet IndexOf, Slice, Splice
   4. Funksionet Filter, Map, ForEach
  • Koncepte te avansuara te objekteve
   1. Perdorimi i prototype
   2. Argumentet e prototype
 4. Ajax
  • Çfarë janë libraritë dhe si t’i përdorin ato?
  • Libraritë më të njohura
  • Metoda më të avanuara të selektimit
  • Përdorimi i Ajax
   1. Çfarë është Ajax?
   2. Përdorimi i jQuery për implementimin e thirrjeve të Ajax
 5. Puna me Cookies
  1. Shkrimi, leximi dhe fshirja e Cookies
 6. Prezantimi i kornizave (frameworks) të JavaScript
  1. Çfarë janë framework?
  2. Arkitektura MVC
  3. Angular
  4. Node Js

Course Curriculum

No curriculum found !

Register
Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

About Us

Devsize is the next smartcode project and platform that aims to provide enhanced programs, professional training in various areas of the classroom and online. Training for staff, office and other locations outside of central Prishtina, with schedules and times suitable to the needs of students.

Contact Us

If you have any questions, feel free to contact us. We will answer all your questions as soon as possible.

 •  St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 •  info@devsize.com
 •  +377 45 654 254
© Devsize. All rights reserved.
X