Contact Us: +383 45 654 254

Përshkrimi

Mësoni Javascript e cila është gjuha programuese më e njohur që përdoret për zhvillimin e aplikacioneve interaktive dhe lehtë të përdorshme. Gjatë këtij trajnimi do të mësoni konceptet e programimit duke përdorur Javascript, aplikimin e tyre për ti shtuar interaktivitet web aplikacioneve, shtimin e efekeve dhe animacioneve duke përdorur jQuery, përdorimin e teknikës Ajax për krijimin e  aplikacioneve të josinkronizuara.

Gjatë trajnimi gjithashtu do të mësoni për TypeScript që është një gjuhë e cila shton koncepte më të avansuara në JavaScript si: klasat, modulet, interfejsat, përkrahje për ES6 dhe më shumë.

Parakushtet

Ata që ndjekin këtë trajnim duhet të kenë njohuri rreth koncepteve fundamentale të HTML dhe CSS.

Synimi

Gjatë këtij trajnimi ju do të:

 • merrni kuptim të thellë të koncepteve kryesore të JavaScript
 • mësoni manipulimin me DOM
 • mësoni përdorimin e librarisë jQuery
 • përvetësoni koncepte më të avansuara të JavaScript
 • mësoni funksionet call(), .apply(), .bind()
 • aplikoni teknikën Ajax në web aplikacione
 • mësoni konceptet e TypeScript

Planprogrami

 • JavaScript – Konceptet Bazike
  • Hyrje në JavaScript
  • Llojet e variablave dhe tipet e të dhënave
  • Operatorët aritmetik
  • Operatorët e krahasimit dhe logjik
  • Pohimet kushtëzuese
  • Unazat (Loops)
  • Funksionet
  • DOM (Document Object Model)
  • Objektet
  • Eventet
  • Metodat për manipulimin e vargjeve
  • Metodat matematikore
 • jQuery
  • Hyrje në jQuery
  • Libraria e jQuery dhe mënyrat e shtimit
  • jQuery selektorët
  • Manipulimi e HTML dhe CSS
  • Eventet
  • Validimi i formularve
  • Efektet dhe animacionet në jQuery
  • Error Handling & Debugging
 • Hyrje ne AJAX
  • Çfarë është AJAX?
  • Objekti XMLHttpRequest
  • Krijimi dhe përdorimi i XMLHttpRequest
  • Metodat dhe veqoritë e XMLHttpRequest
  • Bërja e kërkesave të AJAX
  • Përdorimi i AJAX me jQuery
 • JSON (JavaScript Object Notation)
  • Çfarë është JSON?
  • Sintaksa e JSON
  • JSON në JavaScript
  • Krijimi i JSON
  • Krijimi i strukturës më të komplesuar
  • Tipet e dhënave në JSON
 • API (Application programming interface)
  • Çfarë është API?
  • Si funksionon API?
  • Databaza
  • API – Leximi dhe shkrimi i të dhënave
  • Çfarë është RESTful API?
  • Shembuj të Web APIs
 • JavaScript Advanced
  • Për çfarë përdoret “use strict” dhe çfarë bënë?
  • Trajtimi i gabimeve
  • Validimi i të dhënave
  • Koncepte të avansuara të funksioneve
   1. Thirrja e menjëhershme e funksionit
   2. JavaScript Closures
   3. Metodat Built-in
  • Koncepte të avansuara të vargjeve
   1. Funksionet Pop, Push, Shift, Unshift
   2. Funksionet Concat, Join
   3. Funksionet IndexOf, Slice, Splice
   4. Funksionet Filter, Map, ForEach
  • Koncepte te avansuara te objekteve
   1. Konstruktori
   2. Perdorimi i prototype
   3. Argumentet e prototype
  • Fjalët kyqe let dhe const
 • Trajtimi i eventeve
  • Eventet dhe DOM nodes
   1. addEventListener
   2. removeEventListener
  • Objektet e eventeve
 • Konceptet e TypeScript
  1. Çfarë është TypeScript?
  2. Instalimi dhe përdorimi
  3. Përdorimi i kompajllerit të TypeScript
  4. TypeScript dhe ES6

 

Course Curriculum

No curriculum found !

Register
Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

About Us

Devsize is the next smartcode project and platform that aims to provide enhanced programs, professional training in various areas of the classroom and online. Training for staff, office and other locations outside of central Prishtina, with schedules and times suitable to the needs of students.

Contact Us

If you have any questions, feel free to contact us. We will answer all your questions as soon as possible.

 •  St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 •  info@devsize.com
 •  +377 45 654 254
© Devsize. All rights reserved.
X