Contact Us: +383 45 654 254

Përshkrimi

Zhvilluesit front end përdorin teknologjitë HTML, CSS dhe JavaScript si blloqe për të krijuar faqe të internetit.
Për shkak se pothuajse çdo biznes ka nevojë për një faqe interneti për të arritur klientët e saj, kërkesa për zhvilluesit e front end është shumë e madhe. Me një treg eksploziv pune, pagë shumë të mirë dhe mundësi të mëdha zhvillimi.
Pozita zhvillues front end është njëra ndër pozitat më të kërkuara në tregun e punës.

Synimi

Gjatë këtij trajnimi ju do të mësoni:

 • konceptet elementare se si funskionon Uebi
 • merrni kuptim të thellë të HTML dhe CSS
 • zhvillimin e websajteve responsive me Bootstrap
 • konceptet e programimit me Javascript dhe jQuery
 • përdorimin e AJAX, JSON dhe API
 • përdorimin e Angular dhe Typescript

Modulet

HTML dhe CSS janë blloqe ndërtuese për krijimin e faqeve të internetit dhe gurthemelet e zhvillimit front end. Në këtë kurs, ju do të mësoni se si të strukturoni, si të kodoni dhe si të filloni faqen tuaj të internetit nga e para. Do të mësoni gjithashtu se si të përfitoni nga veglat moderne të zhvillimit të internetit që vijnë në të gjithë shfletuesit kryesorë të internetit për ta bërë më të lehtë shkrimin e kodit dhe krijimin e faqeve të internetit nga sa keni imagjinuar!

Planprogrami

 • Hyrje në HTML
  • Elementet dhe tags
  • Shfletuesit dhe versionet e HTML
  • Struktura e webfaqës
  • Titujt, paragrafet, listat, linqet, tabelat
  • Formatimi i tekstit
  • Vendosja dhe manipulimi i imazheve në webfaqe
  • Vendosja e formularëve dhe përdorimi i tyre
 • Hyrje në CSS
  • Sintaksa e CSS
  • Mënyrat e targetimit të elementeve të HTML
  • Klasat dhe ID-at
  • Përdorimi i atributeve të CSS për stilizimin e elementeve të HTML
  • Floating
  • Modeli i kutisë – kufizimet, padding dhe margin
  • Pozicionimet
  • Përdorimi i fonteve në CSS , Google Fonts, aplikimi i fonteve të veqanta
  • Grupimi i elementive dhe reshtimi i tyre
  • Selektorët dhe pseudo klasat
  • Krijimi i web faqeve responsive
  • CSS Frameworks
 • Hyrje në Bootstrap
  • Instalimi dhe konfigurimi
  • Përdorimi i komponentëve të ndryshme
  • Elementet e navigimit
  • Sistemi grid në Bootstrap
  • Krijimi dhe planifikimi i webfaqeve
  • Web Dizajnimi responsiv me Bootstrap
 • Hyrje në JavaScript
  • Llojet e variablave dhe tipet e të dhënave
  • Operatorët aritmetik
  • Operatorët e krahasimit dhe logjik
  • Pohimet kushtëzuese
  • Unazat (Loops)
  • Funksionet
  • DOM (Document Object Model)
  • Objektet
  • Eventet
  • Metodat për manipulimin e vargjeve
  • Metodat matematikore
 • Hyrje në jQuery
  • Libraria e jQuery dhe mënyrat e shtimit
  • jQuery selektorët
  • Manipulimi e HTML dhe CSS
  • Eventet
  • Validimi i formularve
  • Efektet dhe animacionet në jQuery
  • Error Handling & Debugging

Thelloni njohurit tuaja në front-end duke mësuar koncepte më të avansuara të HTML5, CSS3 dhe Javascript si dhe duke përvetesuar teknologji të reja që përdoren për zhvillimin e web aplikacioneve moderne.

Planprogrami

 • Përmbledhje e veçorive të reja në HTML5
  • Elementet e reja në HTML5
  • Avantazhet e HTML5
  • Elementet për strukturim
  • Atributet e reja në HTML5
  • Elmentet Video and Audio
  • Drag & drop
  • Geo lokacionet
  • Web worker dhe server sent events
 • Veçoritë e reja ne CSS3
  • Gradientet e background-it
  • Box&Text Shadow
  • Transformi i elementeve
  • Tranzicionet dhe animacionet në CSS3
 • Përdorimi i @media query
  1. Gjërësia maksimale dhe minimale
  2. @media të shumëfishta
  3. Media Queries për Internet Explorer
  4. Lidhja e fajllit css duke përdorur media query
 • Preprocessors (SASS, LESS)
  • Hyrje në SASS&LESS dhe përdorimi i tyre
  • Variablat
  • Mixins
  • Rregulat e nënrenditura
  • Funksionet dhe operatorët
  • Namespaces
 • JavaScript Advanced
  • Për çfarë përdoret “use strict” dhe çfarë bënë?
  • Trajtimi i gabimeve
  • Validimi i të dhënave
  • Koncepte të avansuara të funksioneve
   1. Thirrja e menjëhershme e funksionit
   2. JavaScript Closures
   3. Metodat Built-in
  • Koncepte të avansuara të vargjeve
   1. Funksionet Pop, Push, Shift, Unshift
   2. Funksionet Concat, Join
   3. Funksionet IndexOf, Slice, Splice
   4. Funksionet Filter, Map, ForEach
  • Koncepte te avansuara te objekteve
   1. Perdorimi i prototype
   2. Argumentet e prototype
 • Ajax
  • Çfarë janë libraritë dhe si t’i përdorin ato?
  • Libraritë më të njohura
  • Metoda më të avanuara të selektimit
  • Përdorimi i Ajax
   1. Çfarë është Ajax?
   2. Përdorimi i jQuery për implementimin e thirrjeve të Ajax
 • Puna me Cookies
  1. Shkrimi, leximi dhe fshirja e Cookies
 • Prezantimi i kornizave (frameworks) të JavaScript
  • Çfarë janë framework?
  • Arkitektura MVC
  • Angular
  • Node Js

Veqoritë e fuqishme të Angular mundësojnë zhvillimin e web aplikacioneve që janë komplekse, të përshtatshme, moderne dhe të lehta për përdorim.
Ky trajnim do ju mësojë konceptet fundamentale rreth moduleve, direktivave, komponentave, databinding, routing, HTTP access dhe më shumë.

Planprogrami

 • Hyrje në Angular
  • Çfarë është Angular?
  • Arkitektura e Angular App
  • Përgaditja e rrethit punues
  • Webpack
  • Versionet e Angular dhe dallimet ndërmjet tyre
  • Organizimi i projektit
 • Typescript Fundamentals
  • Koponentat
  • Krijimi i komponentave të reja
  • Kuptimi i rolit të AppModule
  • Çfarë është Databinding?
  • String Interpolation
  • Kuptimi i Direktivave
  • Serviset
  • Dependency Injection
 • Komponentat dhe Databinding
  • Hyrje në Module
  • Ndarja e aplikacioneve në komponenta
  • Kuptimi i ciklit jetesor të komponentave
  • Më shumë rreth Databinding
  • Pipes
 • Direktivat
  • ngIf
  • Hidden Property
  • ng SwitchCase
  • ngFor
  • ngClass
  • ngStyle
  • Custom Directives
 • Forms (formularët)
  • Hyrjet e përdoruesit
  • Formularet shabllon
  • Validimi i formularëve
  • Riaktivizimi i formularëve
  • Formularët dinamik
 • Http Services
  • Konfigurimi
  • Marrja e të dhënave JSON
  • Trajnimi i gabimeve
  • Dërgimi i të dhënave në server
  • Përdorime të avansuara
 • Routing & Navigation
  • Importimi i Router-it
  • Konfigurimi
  • Linqet e Router-it
  • Eventet e Router-it
 • Deployment
  • Përgaditja per deployment
  • JIT vs AOT compilation
  • Enviroments
  • Linting with Angular CLI
  • Deploing to Firebase

Course Curriculum

No curriculum found !

Register
Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

About Us

Devsize is the next smartcode project and platform that aims to provide enhanced programs, professional training in various areas of the classroom and online. Training for staff, office and other locations outside of central Prishtina, with schedules and times suitable to the needs of students.

Contact Us

If you have any questions, feel free to contact us. We will answer all your questions as soon as possible.

 •  St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 •  info@devsize.com
 •  +377 45 654 254
© Devsize. All rights reserved.
X