Contact Us: +383 45 654 254

Përshkrimi

Ky trajnim është një mundësi shumë e mirë për fillestarët që dëshirojnë të mësojnë AJAX dhe JSON. Konceptet mësohen hap pas hapi dukë marrë shembuj praktik. AJAX ofron mundësin që të marrim të dhëna pa pasur nevoj për rifreskimin e shfletuesit. Të dhënat që merren zakonisht janë të formatit JSON. Gjithashtu do të mesohet përdorimi i API(Application programming interface).

Synimi

Gjatë këtij trajnimi ju do të mësoni:

 • si punon AJAX dhe si ta përdorim atë
 • si ta perdorim JSON
 • perdorimin e objektit XMLHttpRequest
 • perdorimin e AJAX per lidhjen me API dhe marrjen e te dhenave
 • shembuj praktik te AJAX, JSON dhe API

Parakushtet

Ata që ndjekin këtë trajnim duhet të kenë njohuri rreth koncepteve fundamentale të JavaScript.

Planprogrami

 • Hyrje ne AJAX
  • Çfarë është AJAX?
  • Objekti XMLHttpRequest
  • Krijimi dhe përdorimi i XMLHttpRequest
  • Metodat dhe veqoritë e XMLHttpRequest
  • Bërja e kërkesave të AJAX
  • Përdorimi i AJAX me jQuery
 • JSON (JavaScript Object Notation)
  • Çfarë është JSON?
  • Sintaksa e JSON
  • JSON në JavaScript
  • Krijimi i JSON
  • Krijimi i strukturës më të komplesuar
  • Tipet e dhënave në JSON
 • API (Application programming interface)
  • Çfarë është API?
  • Si funksionon API?
  • Databaza
  • API – Leximi dhe shkrimi i të dhënave
  • Çfarë është RESTful API?
  • Shembuj të Web APIs

Course Curriculum

No curriculum found !

Register
Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

About Us

Devsize is the next smartcode project and platform that aims to provide enhanced programs, professional training in various areas of the classroom and online. Training for staff, office and other locations outside of central Prishtina, with schedules and times suitable to the needs of students.

Contact Us

If you have any questions, feel free to contact us. We will answer all your questions as soon as possible.

 •  St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 •  info@devsize.com
 •  +377 45 654 254
© Devsize. All rights reserved.
X