Contact Us: +383 45 654 254

Përshkrimi

Kaloni aftësite tuaja në nivel tjetër duke përvetësuar konceptet e programimit të orientuar në objekte. Gjatë këtij trajnimi gjithashtu do të mësoni përdorimin e Laravel, që është njëra prej kornizave më të njohura të PHP për zhvillimin e web aplikacioneve moderne dhe lehtë të menaxhueshme. Laravel e bënë zhvillimin e web aplikacioneve shumë më të lehtë duke mos humbur asgjë nga funkionaliteti i tyre.

Synimi

Në përfundim studenti do të jetë në gjendje të:
– Mësojë definimin e klasave dhe metodave
– Kuptoje konceptet e programimit të orientuar në objekte, si inheritanca, polimorfizmi, inkapsulimi
– Instalojë dhe konfigurojë Laravel
– Përdorë formularët për grumbullimin dhe validimin e hyrjeve
– Krijojë sistemin e autentifikimit të aplikacioneve
– Ruaj dhe përdorë të dhënat duke krijuar tabelat e të dhënave dhe rreshtat e pohimeve të SQL
– Të përdorë kontrollerët dhe routes për API dhe URL
– Të shfaqë pamjet(views)

Parakushtet

Njohur elementare e koncepteve të HTML/CSS si dhe njohuri e mirë e koncepteve fundamentale të  PHP dhe MySQL

Planprogrami

OOP (Programimi i Orientuar në Objekte)

 • Hyrje në programimin e orientuar në objekte (OOP)
 • Definimi i klasave dhe cilesive
 • Definimi i metodave
 • Ndyshimi i vlerave te cilesive
 • Atributet dhe metodat e klasave
 • Metodat e objekteve
 • Konstruktoret dhe destruktoret
 • Qasja e kontrollerave (public, private)
 • Veqorite e programimit te orientuar nga objektet
 • Anetaret e mbrojtur
 • Inheritanca, polimorfizmi, inkapsulimi
 • Interfejsat
 • Klasat abstrakte
 • Ndarja e metodave dhe klasave
 • OOP në praktikë
 • Puna me fajlla

Laravel Framework

 • Hyrje në Laravel
  • Njoftimi me Laravel
  • Instalimi dhe konfigurimi
 • Struktura e organizimit te fajllave
  • Kontrollimi i struktures
  • Modeli MVC
 • Kërkesa (request) dhe routing
  • Cikli jetësore i kërkesës
  • Bazat e routing
  • Parametrat e route
  • Pamjet(Views)
  • Ridirektimet
 • Kontrollerët
  • Krijimi i kontrollerëve
  • Routing i kontrollerëve
  • Kontorollerët Restful
  • Koncepte te avansuara të routing
 • Gjenerimi i URL
  • URL-i aktual
  • Gjenerimi i URL-ve të kornizës
  • Gjenerimi i shortcuts
 • Kërkesa e të dhënave
  • Ngarkimi i fajllave
  • Cookies
 • Formularët
  • Hapja e formularëve
  • Fushat edhe butonat e formularëve
  • Sigurija e formularëve
 • Validimi
  • Rregullat e validimit
  • Shfaqja e error mesazheve
 • Databaza
  • Abstraksioni
  • Konfigurimi
  • Përgaditja
 • Krijimi i Schema
  • Krijimi i tabelave
  • Tipet e kolonave
  • Modifikimi i kolonave
  • Përditësimi dhe fshirja e tabelave
 • Enkriptimi dhe dekriptimi i te dhenave
 • Migrimi
  • Konceptet e migrimit
  • Krijimi dhe ekzekutimi i migrimeve
  • Rolling Back

Course Curriculum

No curriculum found !

Register
Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

About Us

Devsize is the next smartcode project and platform that aims to provide enhanced programs, professional training in various areas of the classroom and online. Training for staff, office and other locations outside of central Prishtina, with schedules and times suitable to the needs of students.

Contact Us

If you have any questions, feel free to contact us. We will answer all your questions as soon as possible.

 •  St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 •  info@devsize.com
 •  +377 45 654 254
© Devsize. All rights reserved.
X