Contact Us: +383 45 654 254

Përshkrimi

Ky trajnim synon zgjerimin e njohurve rreth koncepteve më të avansuara të gjuhës programore JavaScript. Fokusi i këtij trajnimi është të përdorimi i JavaScript si njëra nga teknologjitë kryesore në zhvillimin e web aplikacioneve moderne. Gjatë këtij trajnimi gjithashtu do të mësoni për TypeScript që është një gjuhë e cila shton koncepte më të avansuara në JavaScript si: klasat, modulet, interfejsat, përkrahje për ES6 dhe më shumë.

Synimi

Gjatë këtij trajnimi ju do të:

 • tipet ne JavaScript
 • mësoni koncepte më të avansuara të JavaScript
 • mësoni përdorimin e Cookies
 • funksionet call(), .apply(), .bind()
 • versionet e JavaScript
 • veçoritë e ES6
 • njoftoheni me framework-ët kryesor të JavaScript
 • përdorimi i TypeScript

Parakushtet

Studentët duhet të kenë njohuri rreth koncepteve fundamentale të JavaScript dhe jQuery, dhe të HTML dhe CSS. Njohuri e gjuhëve tjera programore është e preferuar por jo e domosdoshme.

Planprogrami

 1. JavaScript Advanced
  • Për çfarë përdoret “use strict” dhe çfarë bënë?
  • Trajtimi i gabimeve
  • Validimi i të dhënave
  • Koncepte të avansuara të funksioneve
   1. Thirrja e menjëhershme e funksionit
   2. JavaScript Closures
   3. Metodat Built-in
  • Koncepte të avansuara të vargjeve
   1. Funksionet Pop, Push, Shift, Unshift
   2. Funksionet Concat, Join
   3. Funksionet IndexOf, Slice, Splice
   4. Funksionet Filter, Map, ForEach
  • Koncepte te avansuara te objekteve
   1. Konstruktori
   2. Perdorimi i prototype
   3. Argumentet e prototype
  • Fjalët kyqe let dhe const
 2. Trajtimi i eventeve
  • Eventet dhe DOM nodes
   1. addEventListener
   2. removeEventListener
  • Objektet e eventeve
 3. Konceptet e TypeScript
  1. Çfarë është TypeScript?
  2. Instalimi dhe përdorimi
  3. Përdorimi i kompajllerit të TypeScript
  4. TypeScript dhe ES6
  5. Përdorimi i klasave për krijimin e objekteve
 4. Prezantimi i kornizave (frameworks) të JavaScript
  1. Çfarë janë framework?
  2. Arkitektura MVC
  3. Angular
  4. Node Js

Course Curriculum

No curriculum found !

Register
Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

About Us

Devsize is the next smartcode project and platform that aims to provide enhanced programs, professional training in various areas of the classroom and online. Training for staff, office and other locations outside of central Prishtina, with schedules and times suitable to the needs of students.

Contact Us

If you have any questions, feel free to contact us. We will answer all your questions as soon as possible.

 •  St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 •  info@devsize.com
 •  +377 45 654 254
© Devsize. All rights reserved.
X