Contact Us: +383 45 654 254

Përshkrimi

Kaloni njohuritë dhe aftësitë e juaja të programimit në nivel tjetër duke mësuar koncepte më të avansuara të gjuhës programuese Java. Gjate këtij moduli do të merrni njohuritë e nevojshme që ju duhen për zhvillimin e aplikacioneve reale. Prej koncepteve që do të mësohen gjatë këtij moduli është programimi i orientuar në objekte (OOP) i cili është modeli gjerësisht i aplikueshëm për zhvillimin e aplikacioneve. Gjithashtu do të mësoni për krijimin dhe menaxhimin e databazës duke përdorur MySQL.

Parakushtet

Njohuritë bazike të gjuhes programuese Java.

Synimi

Gjatë këtij moduli studentët do të mësojnë klasat dhe objektet në Java; metodat në OOP; konceptet e programimit të orjentuar në objekte si inheritanca, enkapsulimi, polimorfizmi; interfejsat; thread-at; dizajnimin e databazave, përdorimin e MySQL; futjen, selektimin, përditësimin dhe fshirjen e të dhënave dhe më shumë.

Planprogrami

 • Klasat dhe Objektet
  • Definimi i klases, konstruktori
  • Objektet në JAVA
 • Metodat ne OOP
  • Definimi i metodave
  • Tipet e metodave (publike, private, protected)
  • Parametrat e metodave
  • Rezultatet e metodave
  • Metodat statike
  • Thirrja- invokimi i metodave
 • Trashigimia
  • Mbishkrimi i metodave
 • Enkapsulimi
 • Interfejsat
  • Metodat apstrakte
  • Klasat apstrakte
 • Përmbledhje e MYSQL
  • Përdorimi i RDBMS?
  • MySQL dhe JDBC
  • JDBC dhe Connector/J
  • Çka është JDBC?
  • JDBC verzionet
  • Tipat e drajverave të JDBC
  • Paketa java.sql
  • Paketa javax.sql
 •  Çka është databaza?
  • Modelet e databazave
  • Tipat e të dhënave
  • Dizajnimi i databases
 • Struktura e të dhënave
 • Multithreading
  • Cikli jetësor i thread
  • Cilësitë dhe metodat e thread
  • Konceptet e multithreading në Java
 • Përdorimi i MySQL
  • Krijimi i databazës
  • Krijimi i tabelave
  • Insert
  • Selects
  • Updates
  • Deletes
  • Transactions
  • Functions/Operators
  • Joins
  • NULL

Course Curriculum

No curriculum found !

Register
Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

About Us

Devsize is the next smartcode project and platform that aims to provide enhanced programs, professional training in various areas of the classroom and online. Training for staff, office and other locations outside of central Prishtina, with schedules and times suitable to the needs of students.

Contact Us

If you have any questions, feel free to contact us. We will answer all your questions as soon as possible.

 •  St. Ilaz Kodra SU6/9 L-A-000 1, Pristina 10000
 •  info@devsize.com
 •  +377 45 654 254
© Devsize. All rights reserved.
X